ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Εργαστηριακός Τομέας του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» απαρτίζεται από οκτώ (8) Τμήματα:

(επιλέξτε το Τμήμα που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)

 

 

 

Ο Εργαστηριακός Τομέας  περιλαμβάνει και ένα (1) Ιατρείο:

(επιλέξτε το Ιατρείο που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)