ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΚΕΑ

Νέο Σταθερό Κέντρο Αιμοληψιών

Συνεργασία του ΓΝΑ "Η ΕΛΠΙΣ" με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - Αίθουσα Αιμοληψιών "Η ΕΛΠΙΣ", Κεντρικός Τομέας Αθήνας · Τρίτη, 12 Νοε 2019