ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» λειτουργεί στο ισόγειο του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει τις εξής Μονάδες :

 • Μονάδα Κλασσικής Ακτινολογίας (ακτινογραφίες) Εξωτερικών Ιατρείων 
 • Μονάδα Κλασσικής Ακτινολογίας ειδικών εξετάσεων (πυελογραφίες, διαβάσεις πεπτικού, κλπ.)
 • Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας
 • Μονάδα Μαστογραφίας
 • Μονάδα Ψηφιακής Αγγειογραφίας
 • Μονάδα Υπερηχοτομογραφίας

Το Ακτινολογικό Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ακτινολογικών εξετάσεων, όπως :

 

α) Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας, στην οποία διενεργούνται ένα πλήθος εξετάσεων σε όλο το σώμα.

Πραγματοποιούνται εξετάσεις :

 • Εγκεφάλου
 • Τραχήλου
 • Θώρακος (ρουτίνας/HR, πνευμονικών αγγείων)
 • Κοιλίας (απλή και πολλαπλών φάσεων)
 • Επινεφριδίων
 • Πυέλου (απλές και ειδικά πρωτόκολλα)
 • Σπονδυλικής Στήλης
 • Άκρων

Και ειδικές εξετάσεις

 • Αγγειογραφίες
 • Πυελογραφίες (Single Bolus, Two Split Bolus, Tree Split Bolus, με ειδικά πρωτόκολλα μείωσης της δόσης της ακτινοβολίας).

Στην Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας πραγματοποιούνται  και επεμβατικές πράξεις, με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου (παρακεντήσεις, εγχύσεις, βιοψίες).

β) Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, όπου διενεργούνται εξετάσεις (διαγνωστικές και επεμβατικές)

γ) Μονάδα Μαστογραφίας, όπου διενεργεί ένα μεγάλο αριθμό μαστογραφιών ετησίως και διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001: 2015 εδώ και 11 χρόνια.β) Μονάδα Ψηφιακής Στεφανιογραφίας, όπου διενεργούνται εξετάσεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές), όπως :

 • Στεφανιογραφίες.
 • Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων.
 • Αγγειοπλαστικές.

δ) Μονάδα Έγχρωμης Υπερηχοτομογραφίας, όπου διενεργούνται εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, μαλακών μορίων, τραχήλου – θυρεοειδούς, μαστού, οσχέου και Triplex καρωτίδων και περιφερικών αγγείων, καθώς και κατευθυνόμενες παρακεντήσεις (FNA) επιφανειακών οργάνων, όπως τραχήλου, θυρεοειδούς, μαστού, κτλ.

ε) Χειρουργική Μονάδα CARM (υπό εξέλιξη), όπου σε συνεργασία με το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα εκτελούνται :

 • Αγγειογραφίες.
 • Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων καρωτίδων και περιφερικών αγγείων.
 • Αγγειοπλαστικές.

Το Ακτινολογικό Τμήμα διαθέτει επίσης Σύστημα Αρχειοθέτησης Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων miniPAC (Vision Tools Workspace PACS της Millensys) με συνδεδεμένες τις Μονάδες Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας και Ρομποτικό Σύστημα Εκτύπωσης, για διανομή των Ακτινολογικών εικόνων σε CD/DVD ή κοινό χαρτί.

Το Ακτινολογικό Τμήμα παρέχει πλήρη ειδικότητα Ακτινολογίας.

Επιτελεί εκπαιδευτικό έργο, δεχόμενο ετησίως ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της κατεύθυνσης Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας στα πλαίσια εκτέλεσης της νοσοκομειακής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Επίσης, εκτελεί κάθε έτος εκπαιδευτικό έργο στους ιατρούς του Ακτινολογικού Τμήματος και συμμετέχει στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Το Ακτινολογικό Τμήμα επιτελεί, επίσης, και ανθρωπιστικό έργο, εξυπηρετώντας ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις κτλ.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Άγγελος Θεοδοσίου

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΘΕΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Θεοδοσίου

Άγγελος

Διευθυντής

Μονάδα Μαστογραφίας

Γκρονέλι

Κλαούντια

Διευθύντρια

Μονάδα Κλασσικής Ακτινολογίας

Φατσή

Άννα

Διευθύντρια

Μονάδα Αξονικής Τομογραφίας

Σωτηράκου

Κανέλα

Επιμελήτρια Α'

Μονάδα Υπερηχοτομογραφίας

Οάνα

Πλασκασοβιτι

Επικουρική Επιμελήτρια Β'

-

Πατελάρου

Μαρία

Επικουρική Επιμελήτρια Β'

-

 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Άγγελος Θεοδοσίου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ : Σμαράγδα Κιόκτζογλου

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΣΗ

Αυγέρης

Δημήτριος

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Δούση

Μαρία

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Ζήση

Μαρία

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Ζωντανού

Παναγιώτα

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Θεοδωρίδου

Παναγιώτα

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Κομινάτου

Γεωργία

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Κονταξή

Σταυρούλα

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Λογαράς

Όθωνας

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Λυγδόπουλος

Ευάγγελος

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Μίγκα

Βασιλική

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Νάστου

Μαρία

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Παπαντωνίου

Αθηνά

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Σκονδρογιάννη

Μαρία

ΤΕ Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

Ακτινολογικό Τμήμα

Στρίκου

Χριστίνα

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

Χαλιώτη

Σοφία

ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

Ακτινολογικό Τμήμα

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Άγγελος Θεοδοσίου

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΣΗ

Ζίντζοβα

Ευσταθία

ΤΕ Νοσηλευτικής

Υπερηχοτομογράφος

Λυμπερακάκη

Χρυσοβαλαντία

ΤΕ Νοσηλευτικής

Αξονικός Τομογράφος, Υπερηχοτομογράφος

Ραδάκη

Σοφία

ΔΕ Νοσηλευτικής

Αξονικός Τομογράφος, Υπερηχοτομογράφος

Τζιαφούλη

Χριστίνα

ΤΕ Νοσηλευτικής

Αξονικός Τομογράφος, Υπερηχοτομογράφος

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χώρος Εγκαταστασης

Περιγραφή

Κατασκευαστής

Μοντέλο

Έτος Κατασκευής

Έτος Εγκατάστασης

Ακτινολογικό / Τμήμα Αξονικού Τομογράφου

Αξονικός τομογράφος 2 τομών

Siemens Healthcare GmbH

SOMATOM EMOTION DUO

2005

2006

Χειρουργεία

Φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C ARM

Philips

BV PULSERA

2009

2009

Καρδιολογικό/ Αιμοδυναμικό

Σύστημα Στεφανιογραφίας

Philips

ALLURA CENTRON

2016

2016

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Κλασσικό Ακτινολογικό ΤΕΠ

Siemens Healthcare GmbH

MULTIX COMPACT K

2005

2000

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Κλασσικό Ακτινολογικό ΤΕΠ

GMI

ΙΟΤΑ ROOM

2011

2005

Ακτινολογικό / Τμήμα Μαστογράφου

Μαστογράφος

GENERAL ELECTRIC,

Carestream CR CLASSIC  Mammo M3

SENOGRAPH DMR PLUS

2000

2013

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Φορητό Αντινολογικό

Philips

Practix 3,3 plus

2002

1983

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Φορητό Αντινολογικό

Philips

Practix 3,3 plus

2002

2002

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Φορητό Αντινολογικό

SEDECAL

SPS-HF-4,0

2007

 

Ακτινολογικό /  ΤΕΠ

Φορητό Αντινολογικό

SMAM

TOP 100

1994

 

Ακτινολογικό /Τμήμα Πεπτικού

Τηλεχειριζόμενο Ακτινοσκοπικό

SIEMENS

SIREGRAPH C

1983

1983

Υπερηχοτομογράφος

Linear, Convex Abdominal

ALT

HDI 3500

 

2003

Υπερηχοτομογράφος

Linear, Convex Abdominal, Linear  Endocavity

PHILIPS

HDI 4000

 

2000

Υπερηχοτομογράφος

Linear, Convex, Endocavity

ULTRASONIC

SONICS 01

 

2007

Ακτινολογικό /Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, Τμήμα Μαστογραφίας

Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων

MILLENSYS

VISION TOOLS WORKSPACE PACS EPSON DISC PRODUCER PP100II OKI C843

-

2017

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ: 213 20 39 000

ΜΟΝΑΔΑ

Τ

Αξονικής Τομογραφίας

213 20 39 245, 213 20 39 215

Κλασσικής Ακτινολογίας (Ειδικών εξετάσεων)

213 20 39 259

Κλασσικής Ακτινολογίας (ΤΕΠ)

213 20 39 196

Μαστογραφίας

213 20 39 272

Υπερήχοτομογραφίας

213 20 39 158