ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές προς το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ"

Η δωρεά δεν είναι κάτι καινούριο και δεν αφορούσε πάντα μόνο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές ή στήριξη κάποιας κοινωνικής ομάδας. Θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη στα τέλη του 6ου π.Χ. και ανθεί πλήρως κατά το Χρυσό Αθηναϊκό 5ο π.Χ. Αιώνα του Περικλή. Η χορηγία (χορός+ηγούμαι), όπως ονομαζόταν, αφορούσε αποκλειστικά την οικονομική στήριξη των τεχνών -και δη του θεάτρου- και αποτελούσε τη μία από τις τέσσερις δημόσιες λειτουργίες της Αθηναϊκής πολιτείας (οι άλλες τρεις ήταν η γυμνασιαρχία, η τριηραρχία και η εστίαση).

Ο θεσμός διεσώθη στα Ρωμαϊκά χρόνια καθώς και στη Βυζαντινή εποχή, όπου μάλιστα αν κάποια προσφορά ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή, το τίμημα μπορεί να αναλάμβαναν οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η ανάγκη για την πνευματική στήριξη του πληθυσμού ώθησε πολλούς εύπορους Έλληνες να αναγείρουν εκκλησίες, να ιδρύσουν εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα. Το 1821 οι Έλληνες της διασποράς (διανοούμενοι, καπεταναίοι, έμποροι, βιοτέχνες), δωρίζουν πλοία, όπλα και πυρομαχικά για τον αγώνα· αυτή η υποδομή, συνοδεία της κατάθεσης ψυχής και σώματος των αγωνιστών μας, επέτρεψε την απελευθέρωση του Έθνους. Στη νεώτερη ιστορία μας, επίσης, συναντούμε παραδείγματα δωρητών που στήριξαν Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. κοινωφελείς σκοπούς.

Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσεται και το όραμα της ίδρυσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς», του πρώτου Πολιτικού Νοσοκομείου της πρωτεύουσας των Αθηνών, μετά από πρόταση του Ιωάννη Κωλέττη και έγκριση του Όθωνα (1835). Το όραμα έλαβε σάρκα και οστά (1842, ως Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών) χάρη των δωρεών μεγάλων ευεργετών, όπως ήταν ο Λουδοβίκος Α’ της Βαυαρίας, ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος, ο Αλέξανδρος Μαυρογορδάτος, η Ραλλού Μουρούζη, κ.ά.

Με το πέρασμα των χρόνων και την ένταξη του νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ, 1983), η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στις κρατικές επιχορηγήσεις. Ωστόσο, οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας για πόρους αυξάνονται διαρκώς και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον;

  • Η γεωγραφική μας θέση στον κεντρικό ιστό της Αθήνας προσφέρει εύκολη πρόσβαση, σε όλους όσοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας,
  • Εφημερεύουμε  παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος επείγουσας φροντίδας υγείας,
  • Επιχειρούμε συνεχώς τη συμπόρευση με τις ιατρο-τεχνολογικές εξελίξεις,
  • Επιδιώκουμε τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και των συνθηκών εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας,
  • Τα εξαιρετικής αισθητικής νεοκλασικά κτήρια του νοσοκομείου αποτελούν «κοσμήματα αρχιτεκτονικής», με υψηλό, όμως, κόστος συντήρησης.

Έτσι, παράλληλα με την κρατικά επιχορηγούμενη και στρατηγικά σχεδιασμένη λειτουργία μας, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας (cost effectiveness), γίνεται και μεγάλη προσπάθεια εξεύρεσης πόρων στήριξης του έργου μας, μέσω δωρεών από ιδιωτικούς και λοιπούς φορείς.

Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν (Ματθ. 7,7).

Πράγματι, στην προσπάθεια αυτή ανταποκρίνονται και συνδράμουν ιδιωτικοί φορείς και επιχειρηματίες, αλλά και το ίδιο το προσωπικό του Νοσοκομείου ή απλοί πολίτες -σε όποιο βαθμό δύνανται- με δωρεές σε είδος.

Η συμβολή των δωρητών στην ανανέωση του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού μας στο παρελθόν, όπως με τον αξονικό τομογράφο (ήδη χρήζει αντικατάστασης, λόγω πεπερασμένης τεχνολογίας) και στο πρόσφατο παρελθόν για την προμήθεια στεφανιογράφου, εξοπλισμού του Γαστρεντερολογικού ιατρείου, υπερηχοκαρδιογράφων, κλινών, θαλάμους κάθετης νηματικής ροής Μικροβιολογικού και Αιμοδοσίας, για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του τμήματος μαστογραφίας, φυγοκέντρους, ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο, βιντεοστυλεό, βιντεολαρυγγοσκόπιο, λοιπά ενδοσκόπια κ.ά, καθώς επίσης  και χρηματικά ποσά (ειδικά για το συγκεκριμένο μετά από επικοινωνία με το Οικονομικό Τμήμα τηλ. : 213 20 39 144).

Αυθόρμητα και πρόθυμα ανταποκρινόμενοι δωρητές προστίθενται στο μακροσκελή κατάλογο (βλ. Πίνακες Δωρεών) ευεργετών - δωρητών - συνδρομητών του Νοσοκομείου μας και τους

ευχαριστούμε από καρδιάς

για την πολύτιμη αρωγή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας, την ανάπτυξη και καινοτομία στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Δωρεών
Φουσέκη Ευθυμία,
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλ. : 213 203 9107

e-mail : efouseki@elpis.gr

 

Πίνακες Δωρεών προς το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»