ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αιματολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» εκτελεί εξετάσεις που αφορούν καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα καθώς και εξετάσεις αιμορραγικού ελέγχου. Εκτελεί, επίσης, διαγνωστικές πράξεις, όπως: μελέτη επιχρισμάτων περιφερικού αίματος, κυτταροχημείας, μυελογράμματα (εκτέλεση – μελέτη), οστεομυελικές βιοψίες.

Το Αιματολογικό Τμήμα συμμετέχει κανονικά στις εφημερίες (πρωινές-μεγάλες-εσωτερικές) του Νοσοκομείου. Απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου, άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στο Τμήμα εκπαιδεύονται ιατροί στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και ετησίως εκτελούνται περίπου 180.000 εξετάσεις (ασθενείς κλινικών,ΤΕΙ,ΤΕΠ).

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Σταμάτης Καρτάς, Διευθυντής, Αιματολόγος

Παναγιώτης Καραγκούνης, Επιμελητής Α’, Βιοπαθολόγος 

Σοφία Διαμαντοπούλου, Επιμελήτρια Β’, Βιοπαθολόγος

 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιώργος Νικολαίδης, Τεχνολόγος - Παρασκευαστής

Ντανιέλα Κυρπιτζή, Τεχνολόγος - Παρασκευαστής

Μαρία Μπαλή, Τεχνολόγος – Παρασκευαστής

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτές αιμορραγικού ελέγχου (2) : BCSXP (Siemens)

Αναλυτές γεν. Αίματος (2): XT 1800i , XT 2100i (Roche)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ε

213 20 39 014, 213 20 39 251