ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Βιοχημικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» έχει ως σκοπό την υποστήριξη των ασθενών των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων με βιοχημικές-ανοσολογικές  εξετάσεις, καθώς και την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στη Βιοπαθολογία-Ανοσολογία  σε θέματα κλινικής Βιοχημείας- Ανοσολογίας  (θεωρητικά και πρακτικά). Επιπλέον, στους σκοπούς του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού σε ερευνητικές εργασίες, η παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και η προώθηση και γνωστοποίηση νέων βιοχημικών-ανοσολογικων  εξετάσεων.

Το Βιοχημικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει 3 τμήματα:

1. Τμήμα κλασικών Βιοχημικών εξετάσεων

2. Τμήμα ειδικών Βιοχημικών-Ανοσολογικών Εξετάσεων

3. Τμήμα προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων

Όλο το προσωπικό, υποστηρίζει τη λειτουργία του Εργαστηρίου στο πλαίσιο του προτύπου  διαπίστευσης ISO 15189.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεωργέτα Παρβουλεσκου, Διευθυντής, Βιοπαθολόγος

Παναγιώτης Καραγκουνης, Επιμελήτης  Α’, Βιοπαθολόγος

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Ελευθέριος Παναρέτου, Παναγιώτα Δροσοπούλου, Πανωραία Ελευθεριάδου

Ευαγγελία Ντούβλη, Λαμπρινή Μπλέτσα, Κωνσταντίνα Λουκά

Γιούλη Καραχάλιου, Αντωνία Τρουποσκούφη, Αρετή Μαλιγιάννη

Ελένη Κολοβού

                                                 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

τελ

213 20 39 286, 213 20 39 291 ( Τεχνολόγοι Παρακσευαστές )