ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη συχνότητα  εμφάνισης  του Καρκίνου του Μαστού να μεγαλώνει, οι περιοδικές εξετάσεις συνιστώνται για πρώιμη ανίχνευση. Είναι ζωτικής σημασίας  στην ανίχνευση πρώιμου Καρκίνου του Μαστού να αναζητηθούν μικροί όγκοι και πολύ μικρές και άτονες αποτιτανώσεις.

Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» λειτουργεί σε ανακαινισμένο χώρο, στο οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2019, με δωρεά από την εταιρεία ΕΛΠΕ, σύστημα Ψηφιοποίησης της Μαστογραφικής εικόνας (Computed Radiography-CR) από τον υπάρχοντα  Μαστογράφο Senographe DMR plus της εταιρείας General Electric, ανταποκρινόμενο στο αυξανόμενο και συνεχές ενδιαφέρον για υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης και μείωση του χρόνου εκτέλεσης και διάγνωσης  εξελίσσεται (σημειώνεται ότι η διάγνωση της Μαστογραφίας μέσω Φιλμ, αποτελεί πλέον παρελθόν).                                                                                   

Η Ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται (και πιστοποιείται μέσα από αρχικούς αλλά και επαναλαμβανόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους  με πιστοποιημένο Ομοίωμα-Fandom αποτιτανώσεων)  χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα παραγωγής της εικόνας (κασέτες Carestream CR CLASSIC  Mammo M3 ,Ψηφιοποιητής Carestream CR Classic Mammo) αποθηκεύεται ως ψηφιακή εικόνα σε υπολογιστή, επεξεργάζεται σε Εξειδικευμένο Σταθμό Εργασίας  με Δύο Διαγνωστικές Οθόνες ανάλυσης 5 Megapixels  εκάστη ενώ υπάρχει και αποθήκευση σε εξειδικευμένο Σύστημα Αρχειοθέτησης PACS MammoView.

 

Τελικό αποτέλεσμα αποτελεί η (μετά από την επεξεργασία και τη Διάγνωση από τον Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη) Εκτύπωση των εικόνων της Μαστογραφίας σε Films (με  Εκτυπωτή  Dryview 6950) ή σε CD/DVD από το Ρομποτικό Σύστημα Εκτύπωσης.

Τα ανωτέρω προβλέπονται από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες όπως πχ European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Fourth edition 2006-2013.

 

Επίσης, στη Μονάδα υπάρχει δυνατότητα για:

  • Εκτέλεση της Μαστογραφίας σε καθιστή θέση με ειδική Καρέκλα για όσες έχουν κινητικά προβλήματα.
  • Μαστογραφικό Έλεγχο σε Ύπαρξη Ενθεμάτων Σιλικόνης.
  • Εκτέλεση Υπερηχογραφήματος Μαστών (όπου αυτό κριθεί ως απαραίτητο) με Υπερηχογράφο ULTRASONIXSONIX OP.

 

Οι Διαγνωσμένες Μαστογραφίες είναι διαθέσιμες στους συνεργαζόμενους Ιατρούς του Νοσοκομείου (χειρουργούς, παθολόγους-ογκολόγους, κυτταρολόγους, πα  του Νοσοκομείου (Χειρουργούς, Παθολόγους, παθολογοανατόμους κ.ά.) μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου (RIS & HIS) εφαρμόζοντας στην πράξη την «Ιατρική της Ομάδας» (Team Work).

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Η  Διάγνωση των Μαστογραφιών γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Μαστογραφίας Άγγελο Θεοδοσίου, Διευθυντή, Ακτινοδιαγνώστη και από την Κανέλλα Σωτηράκου, Επιμελήτρια Α΄ Ακτινοδιαγνωστικής του Νοσοκομείου.
  • Η λήψη των Μαστογραφιών γίνεται από πιστοποιημένους (από την εταιρεία GE) Τεχνολόγους του Εργαστηρίου (Σμαράγδα Κιοκτζόγλου, Παναγιώτα Ζωντανού και Χριστίνα Στρίκου).
  • Ακτινοφυσικός του Εργαστηρίου είναι ο Ιωάννης Καγκλής ο οποίος  παρακολουθεί  τα στοιχεία Δόσης της ακτινοβολίας που έλαβε η εξεταζόμενη, στοιχεία τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα είτε στην εξεταζόμενη, είτε στους φορείς ελέγχου (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), είτε στον φορέα ελέγχου (ΕΚΑΠΤΥ)  για την Πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015 την οποία διαθέτει και διατηρεί η Μονάδα Μαστογραφίας εδώ και 11 χρόνια.
  • Γραμματέας & Αρχειοθέτις της Μονάδας Μαστογραφίας είναι η Μαρία Κουρνιάτη.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Μαστογραφίες εκτελούνται κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 έως 13:30 (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 213 20 39 272 - ΨΗΛΑΦΗΣΗ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - US ΜΑΣΤΩΝ).
  • Η Μαστογραφία συνδυάζεται ΠΑΝΤΟΤΕ με Ψηλάφηση, (είτε στο Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας είτε ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗΣ από τον Ιατρό Γυναικολόγο ή Χειρουργό που Ψηλαφά την εξεταζόμενη).
  • Η  Μαστογραφία και το Υπερηχογράφημα Μαστών καλύπτονται από όλα τα ταμεία.