ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο αξονικός τομογράφος του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» είναι SIEMENS και αποτελείται από:

 

 • Την εξεταστική μονάδα (1ο σταθμός εργασίας εκτέλεσης εξετάσεων, περιορισμένων ανασυνθέσεων, φωτογράφισης, γενικής επισκόπησης).
 • Την μονάδα επισκόπησης (2ο σταθμός εργασίας, εξειδικευμένων ανασυνθέσεων, φωτογράφισης, λεπτομερούς επισκόπησης, γνωματεύσεων).
 • Την αίθουσα του Τομογράφου (GANTRY, εγχυτής).
 • Την μονάδα αρχειοθέτησης, με καταχώρηση και αποθήκευση των εξετάσεων σε σύστημα PACS.
 • Ρομποτικό Σύστημα Εκτύπωσης για την εγγραφή των εξετάσεων σε οπτικά μέσα (DVD, CD)
 • To Σύστημα Εκτύπωσης για την εκτύπωση των εξετάσεων σε χαρτί.

 

Το τμήμα της αξονικής τομογραφίας στελεχώνεται από Ιατρούς Ακτινολόγους, Τεχνολόγους Ακτινολόγους, Νοσηλευτικό προσωπικό. Η διαδικασία εξέτασης κάθε ασθενή είναι πλήρως οργανωμένη και αποτελείται από πολλές δικλίδες ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των ασθενών και η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Ακολουθεί τα πρότυπα ολικής ποιότητας της διοίκησης της υγείας, όπως αυτά προκύπτουν από το σύγχρονο management της υγείας.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Α

Η Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ» ιδρύθηκε το 2006.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 μετά από πολλές προσπάθειες για την στελέχωσή της, η Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας εισήλθε στο σύστημα γενικών εφημεριών του ΕΣΥ.

Η Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας επιτελεί επίσης κοινωνικό έργο και έχει εξυπηρετήσει κατά την λειτουργία της ασθενείς από επαρχία, απόρους ασθενείς και ασθενείς από το κοινωνικό ιατρείο της ιεραποστολής Αθηνών.

Στην Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας, διενεργούνται ένα πλήθος εξετάσεων σε όλο το σώμα. Πραγματοποιούνται εξετάσεις :

 • Τραχήλου
 • Θώρακος (ρουτίνας/HR, πνευμονικών αγγείων)
 • Κοιλίας (απλή και πολλαπλών φάσεων)
 • Επινεφριδίων
 • Πυέλου (απλές και ειδικά πρωτόκολλα)
 • Σπονδυλικής Στήλης
 • Άκρων

Και ειδικές εξετάσεις

 • Αγγειογραφίες
 • Πυελογραφίες (Single Bolus, Two Split Bolus, Tree Split Bolus, με ειδικά πρωτόκολλα μείωσης της δόσης της ακτινοβολίας).

Στην Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας πραγματοποιούνται  και επεμβατικές πράξεις, με την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου (παρακεντήσεις, εγχύσεις, βιοψίες).

 

 

       
   
 

 


Η Μονάδα Υπολογιστικής Τομογραφίας επιτελεί επίσης Εκπαιδευτικό Έργο και δέχεται επίσης φοιτητές από το του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της κατεύθυνσης Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας στα πλαίσια εκτέλεσης της νοσοκομειακής και πρακτικής τους άσκησης

 

Τηλεφωνική Επικοινωνία κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 13:30 στο 213-2039215