Οκτώβριος, μήνας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού

· Τρίτη, 31 Οκτ 2023

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 50-69 είναι η πιο κρίσιμη αφού εκεί εμφανίζονται οι περισσότερες νέες διαγνώσεις (32,7%). Οι γυναίκες που προλαμβάνουν να διαγνωστούν έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού έχουν πιθανότητα επιβίωσης στην πενταετία μετά την διάγνωση τους που φτάνει το 96%, σε αντιδιαστολή με τις γυναίκες των οποίων η διάγνωση γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο εκδήλωσης του καρκίνου και έχουν πιθανότητα επιβίωσης μόνο 38%.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία σχεδιάστηκε και υλοποιείται το Πρόγραμμα προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά», με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του εν λόγω καρκίνου.

Μέσω του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» οι γυναίκες-δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν:

  • Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας
  • Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος ή ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης)
  • Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος)

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γυναίκες Ελληνικής υπηκοότητας και γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών.

Εξαιρούνται όσες γυναίκες έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και η κλινική εξέταση που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Υγείας ενώ οι δαπάνες της Δράσης βαραίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τονίζεται ότι το κόστος για τις εξετάσεις είναι μηδενικό για τις δικαιούχους ενώ οι συμβεβλημένες μονάδες και ιατροί αποζημιώνονται απευθείας από το Πρόγραμμα.

Ήδη έχουν διενεργηθεί 300.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα πάνω από 15.000 γυναίκες, στις οποίες δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσουν έγκαιρα τη θεραπεία τους και να έχουν αυξημένες πιθανότητες πλήρους ίασης.

Δεδομένου ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, οι Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας προχωρούν στη διοργάνωση ταυτόχρονων δράσεων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος των παρεχόμενων εξετάσεων, τα συνεργαζόμενα κέντρα διενέργειας εξετάσεων και τη διαδικασία πραγματοποίησης εξετάσεων μπορούν να αναζητηθούν στο https://mastografia.gov.gr/

Κλείσε το ραντεβού σου για μαστογραφία απλά, δωρεάν και γρήγορα!