ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Παθολογικός Τομέας του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» απαρτίζεται από 4 Τμήματα και διαθέτει δυναμικότητα 80 κλινών:

(επιλέξτε το Τμήμα που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)

 

Στον Παθολογικό Τομέα λειτουργούν, επίσης, τα παρακάτω Ιατρεία:

(επιλέξτε το Ιατρείο που επιθυμείτε για περισσότερες πληροφορίες)