ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Τα όργανα διοίκησης του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού και της Αναπλ. Υπουργού Υγείας, όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ./Υ.Ο.Δ.Δ/537/29.06.2022 και στο  Φ.Ε.Κ./Υ.Ο.Δ.Δ/383/21.04.2023, με διετή θητεία.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Σταύρος Γεωργόπουλος

Πρόεδρος

Αθανάσιος Σταματελόπουλος

Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Γιαλούρης

Μέλος

Μαρίνα Γωνιωτάκη

Μέλος

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

Μέλος

Παναγιώτης Καραγκούνης

Μέλος, Εκπρόσωπος Ιατρικού Προσωπικού

Θεοφύλακτος Σαλωνίδης

Μέλος, Εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού

 

Στο Νοσοκομείο έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο, ρόλος του οποίου είναι η παροχή γνωμοδότησης για θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και εν γένει τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.  Η σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου (βάσει των υπ΄ αριθμ. 7331/10.05.2017 και 7333/10.05.2017 Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής και των  υπ΄αριθμ. 7334/10.05.2017 και 2512/07.02.2019) είναι η εξής:

Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Μύρων Φασουλάκης

Πρόεδρος, Επιστ. Υπεύθυνος Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος

Αλεξάνδρα Σιάννη

Μέλος, Δ/ντρια ΕΣΥ Παθολογικού Τμήματος

Χρήστος Χλόπτσιος

Μέλος, Δ/ντής ΕΣΥ Χειρουργικού Τμήματος

Ζωϊτσα Ζαχαριάδου

Μέλος, Επιμ. Α' ΕΣΥ Παθολογικού Τμήματος

Δημήτριος Σακκάς

Μέλος, Επιμ. Α' ΕΣΥ Παθολογικού   Τμήματος

Χρήστος Παπαβαγγέλης Μέλος, ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής

Σμαράγδα Κιοκτζόγλου

Μέλος, Τ.Ε. Ραδ/γίας-Ακτ/γίας

Ειρήνη Κρητικού

Μέλος, Τ.Ε. Νοσηλευτών

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 

Ο κ. Σταύρος Γεωργόπουλος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Διοικητής

Ο Ιατρός Χειρουργικής Θώρακος κ. Αθανάσιος Σταματελόπουλος είναι ο προσωρινός Διοικητής.

 

   

 

Το Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου

(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf)

 

organograma