ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Βηματοδοτικό Ιατρείο γίνεται έλεγχος και ρύθμιση των βηματοδοτών που εμφυτεύτηκαν στο καρδιολογικό τμήμα,  υπάρχει επίσης δυνατότητα ελέγχου και σε εξωτερικούς ασθενείς που φέρουν μόνιμο βηματοδότη.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αθανάσιος Πασχάλης, Διευθυντής

Παναγιώτης Τόλιος, Επικουρικός Επιμελητής

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ευμορφίλη Συμεωνίδη, Υπεύθυνη Τ.Ε.Ι.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ηλεκτροκαρδιογράφος, Απινιδωτής

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Set of blue icons. Web, email, world, arrow, home. Each icon is unique.

213 20 39 204