ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Αιματολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» εκτελεί εξετάσεις που αφορούν καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα καθώς και εξετάσεις αιμορραγικού ελέγχου. Εκτελεί, επίσης, διαγνωστικές πράξεις, όπως: μελέτη επιχρισμάτων περιφερικού αίματος, κυτταροχημείας, μυελογράμματα (εκτέλεση – μελέτη), οστεομυελικές βιοψίες.

Το Αιματολογικό Τμήμα συμμετέχει κανονικά στις εφημερίες (πρωινές-μεγάλες-εσωτερικές) του Νοσοκομείου. Απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου, άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στο Τμήμα εκπαιδεύονται ιατροί στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και ετησίως εκτελούνται περίπου 180.000 εξετάσεις (ασθενείς κλινικών,ΤΕΙ,ΤΕΠ).

 

ISO 9001

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Παναγιώτης Καραγκούνης, Διευθυντής, Βιοπαθολόγος, Υπεύθυνος Αιματολογικού Τμήματος, 

Σοφία Διαμαντοπούλου, Επιμελήτρια Β’, Βιοπαθολόγος

 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρία Μπαλή, Τεχνολόγος – Παρασκευαστής

Ντανιέλα Κυρπιτζή, Τεχνολόγος - Παρασκευαστής

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτές αιμορραγικού ελέγχου (2) : BCSXP (Siemens)

Αναλυτές γεν. Αίματος (2): XT 1800i , XT 2100i (Roche)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ε

213 20 39 014, 213 20 39 251