ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» αποτελεί  Υποδιεύθυνση  και  διαρθρώνεται  σε  δύο  (2)  Τμήματα:

  • Το Τεχνικό Τμήμα που υποστηρίζει τις κτηριακές υποδομές και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με τον αντίστοιχο Εξοπλισμό.
  • Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που υποστηρίζει τον ιατροτεχνολογικό  εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

Το  αντικείμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ευρύτατο και πολυσχιδές και επικεντρώνεται σε δύο βασικού πυλώνες: 

α) τη συντήρηση και καλή λειτουργία των υφιστάμενων κτηριακών,  ηλεκτρομηχανολογικών και ιατροτεχνολογικών εγκαταστάσεων και  του αντίστοιχου  εξοπλισμού, και

β) τον εντοπισμό  αναγκών, το σχεδιασμός, την εκπόνηση προδιαγραφών και  την επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων, καθώς και  την προμήθεια εξοπλισμού.      

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι στελεχωμένη με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται άψογα στις εξαιρετικά σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, που είναι συχνά μέρος της καθημερινής εργασίας του, προκειμένου να επιτελείται απρόσκοπτα το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο του Νοσοκομείου:

 

Παναγιώτης Κρατημένος, Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος,

Αναστάσιος Φουλιράς, Υπεύθυνος  Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,

Ειρήνη Χουλιάρα, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων,

Ευάγγελος Πολυμενίδης, Ηλεκτρολόγος,

Γεώργιος Μπασοδημήτρης, Ηλεκτρολόγος,

Αθανάσιος Μωραϊτης, Υδραυλικός,

Χρήστος Λίβανος, Θερμοϋδραυλικός

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

tel.png

213 20 39 152

e

texn_elpis@elpis.gr