ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία αποτελεί Τμήμα, υπαγόμενο στην Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου

Η κοινωνική εργασία είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα. Παρά τη θεωρητική κατάρτιση των κοινωνικών λειτουργών με γνώσεις κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, παιδαγωγικής, πληθυσμιακής υγιεινής, μακροοικονομίας, στατιστικής, πολιτικής οικονομίας, δικαίου, επικοινωνιολογίας κ.ά. γνωστικών αντικειμένων, αποτελεί μια αμιγώς εφαρμοσμένη επιστήμη, καθώς η/ο κοινωνικός λειτουργός εφαρμόζοντας τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστήμης της κοινωνικής εργασίας στη συνεργασία του με άτομα, ομάδες και κοινότητα, επηρεάζει τη ζωή των ατόμων σε ουσιαστικά ζητήματα επί του πρακτέου.

Κύριος Στόχος της/ου κοινωνικού λειτουργού είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αυτονομίας και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του ατόμου, με παράλληλη διατήρηση της αξιοπρέπειας και λειτουργικότητάς του στην επιτέλεση των κοινωνικών του ρόλων.

Η/Ο κοινωνικός λειτουργός εργάζεται στο πλευρό του ασθενή, εντός των κλινικών του νοσοκομείου αλλά και εκτός αυτών, καθώς έχει διττό ρόλο. Από τη μία μεριά είναι δίπλα στην/ον ασθενή, με ανοικτή λογική  στις ανάγκες του ατόμου, προασπίζοντας τα δικαιώματά του, διασυνδέοντας και εκπροσωπώντας το στη συναλλαγή του με το Σύστημα Υγείας και από την άλλη είναι ειδικός επιστήμονας με θεραπευτική προσέγγιση, εκπροσωπώντας το Σύστημα Υγείας και εφαρμόζοντας τις πρακτικές της Πολιτείας. Αυτός ο διττός ρόλος αναπαριστάται συμβολικά με τη λευκή ποδιά που φορά ανοικτή.

Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του πάσχοντα ατόμου η/ο κοινωνικός λειτουργός διερευνά την κοινωνική διάσταση της νόσου, τα γενεσιουργά αίτια, τις προεκτάσεις και τη σημασία αυτών στην έκβαση της ασθένειας και, μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζει και συμβάλει, παρά τις ενδεχόμενες αντιξοότητες, στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη της πορείας του. Η/Ο κοινωνικός λειτουργός επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, συναισθηματικών και ψυχολογικών δυσκολιών ή οφείλονται σε εξωτερικές/περιβαλλοντικές συνθήκες και έχουν ως συνέπεια τη διατάραξη της σωματικής ή/και ψυχικής υγείας του ατόμου. 

Ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής εργασίας είναι ο σεβασμός του ατόμου, ενώ κεντρικός πυλώνας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα, σε νοσηλευόμενες/ους ασθενείς και στο συγγενικό περιβάλλον, καθώς και σε ασθενείς των Τακτικών και Εκτάκτων Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου μας.

Προς ασθενείς:

 1. Ψυχοκοινωνική Διαγνωστική Εκτίμηση (με συνέντευξη - λήψη κοινωνικού ιστορικού, διενέργεια κοινωνικής έρευνας κ.ά.),
 2. Διεπιστημονική συνεργασία και πλαισίωση ασθενή,
 3. Σχεδιασμός πλάνου αποθεραπείας/αποκατάστασης,
 4. Ενίσχυση της/ου ασθενή στην υιοθέτηση νέου τρόπου ζωής και θεραπευτικού πλάνου, σύμφωνα με τις ιατρικές υποδείξεις,
 5. Υποστηρικτική κάλυψη των ασθενών στη διαχείριση θεμάτων και στην επιτέλεση των κοινωνικών ρόλων τους,
 6. Κινητοποίηση περιβάλλοντος –φροντιστών και σύσφιξη της συνεκτικότητας των οικογενειακών δεσμών,
 7. Διασύνδεση της/ου ασθενή με δομές, φορείς κ.ά.,
 8. Συμβουλευτική και καθοδήγηση (coaching),
 9. Προετοιμασία για το εξιτήριο μέσω διασυνδέσεων και παραπομπών, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες,
 10. Εισαγωγή σε ιδρύματα και δομές, όπου απαιτείται, με διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
 11. Εκπόνηση κοινωνικών εκθέσεων και χορήγηση βεβαιώσεων προς Εισαγγελία και λοιπές Αρχές (ΕΛ.ΑΣ, Δήμοι, κ.ά),
 12. Μεταπαρακολούθηση (follow up),
 13. Συνηγορία.

Προς την Κοινότητα:

 • Πρόληψη και Προαγωγή της υγείας
 • Στήριξη σε καταστάσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών

Λόγοι Παραπομπής στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

 • Απουσία οικογενειακού ή άλλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος,
 • Αστεγία ή κακές συνθήκες στέγασης,
 • Οξύ ή χρόνιο πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας,
 • Δυσκολίες προσαρμογής στην ασθένεια / αναπηρία,
 • Απώλεια, πένθος ή επικείμενο πένθος,
 • Ενδείξεις συναισθηματικής φόρτισης φροντιστών,
 • Δυσκολία και φόβος για αποδοχή αναγκαίων ιατρικών παρεμβάσεων,
 • Υποψία παραμέλησης/κακοποίησης ηλικιωμένων,
 • Υποψία συζυγικής / συντροφικής βίας,
 • Υποψία κακοποίησης ατόμου,
 • Υποψία  εμπορίας ανθρώπων (trafficking),
 • Μέριμνα για εξαρτώμενα άτομα του ασθενή (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι γονείς) κατά την νοσηλεία του,
 • Μέριμνα για ζώα συντροφιάς του ασθενή κατά την νοσηλεία του,
 • Απόπειρα αυτοκτονίας,
 • Εθισμός και χρήση ουσιών – Εξαρτήσεις,
 • Πρόσφυγες, εθνικές μειονότητες, μετανάστες,
 • Ειδικές ομάδες πληθυσμού ευάλωτων σε διακρίσεις (ΛΟΑΤΚΙ+ κ.ά),
 • Λοιπές ευπαθείς ομάδες (π.χ. μονογονεϊκές  οικογένειες, άγαμες μητέρες κ.λπ.),
 • Αποφυλακισμένοι και άτομα που υποχρεούνται να δίνουν το παρόν στις Αρχές,
 • Τουρίστες χωρίς περιβάλλον ή με άλλες δυσκολίες,
 • Μετανοσοκομειακή φροντίδα ασθενών,
 • Ανάγκη εισαγωγής σε ιδρύματα-δομές,
 • Ανάγκη δικαστικής συμπαράστασης και δωρεάν νομικής συμβουλευτικής – εκπροσώπησης,
 • Ανάγκη ενημέρωσης δικαιωμάτων προνοιακής και επιδοματικής πολιτικής του κράτους.
 • Ανάγκη διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για εξέταση - νοσηλεία ασθενών,
 • Πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Μέσα παραπομπής:

 1. Από τον θεράποντα ιατρό,
 2. Από το νοσηλευτικό ή λοιπό προσωπικό,
 3. Από το περιβάλλον της/ου ασθενή,
 4. Από δομές ή φορείς,
 5. Αυτεπάγγελτη εντολή από Εισαγγελία – ΕΛ.ΑΣ.,
 6. Αυτοπαραπομπή (αίτημα για παροχή υπηρεσιών από το ίδιο το άτομο).

 Που θα μας βρείτε:

Η Κ.Υ. στεγάζεται στην πτέρυγα των ειδικών ιατρείων, που βρίσκεται δεξιά, μετά την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου και προσφέρει εύκολη προσβασιμότητα  σε ΑΜΕΑ.

Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών με σεβασμό, επιστημονικότητα, δέσμευση εχεμύθειας απορρέουσα από  το ιατρικό απόρρητο και ενσυναίσθηση  είναι δίπλα σας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειρήνη Χιωτέλη,  Κοινωνική Λειτουργός - Προισταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας

Μηνάς Γεωργιόπουλος,  Κοινωνικός λειτουργός 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας με τους παρακάτω τρόπους ή να ζητήσετε από τον/την γιατρό σας ή τον/την προϊστάμενο/η του τμήματος να κάνει παραπομπή αντί για εσάς.

tel.png

213 20 39 015 (Ειρήνη Χιωτέλη),

213 20 39 021 (Μηνάς Γεωργιόπουλος)

e

koinyp@elpis.gr