Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2022 και Απολογισμός 2016-2019

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24.12.2019

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», ανοιχτή διαβούλευση την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 με αντικείμενο τη διαμόρφωση του νέου στρατηγικού-επιχειρησιακού σχεδιασμού του Νοσοκομείου για τη τριετία 2020-2022.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χρήστος Βαράκης, παρουσιάζοντας τον Απολογισμό της τριετίας 2016-2019 τόνισε ότι το Νοσοκομείο επέτυχε:

  • Οικονομικό και λειτουργικό εξορθολογισμό, που αποτυπώνεται ενδεικτικά με:

α) Δραστική μείωση άνω του 70,5% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από το 2015

β) Διπλασιασμός του ρυθμού αποπληρωμής προς τρίτους κατά μέσο όρο την περίοδο 2016-2018 σε σχέση με 2015

γ) Πενταπλασιασμό των ταμειακών υπολοίπων  σε σχέση με αυτά που παρελήφθησαν το 2015

δ) Πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία με έλεγχο και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για πρώτη φορά από το 2012

  • Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη, που αποτυπώνεται ενδεικτικά με:

α) Αύξηση κατά 11% του αριθμού των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία το 2018 σε σχέση με το 2015

β) Αύξηση κατά 10% των πραγματοποιηθέντων χειρουργείων το 2018 σε σχέση με το 2015

γ) Αύξηση κατά 7,5% του αριθμού των νοσηλειών, μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας και μείωση των αναμονών για χειρουργικές επεμβάσεις    

  • Αναβάθμιση υποδομών και  ιατρικού εξοπλισμού, που ενδεικτικά αποτυπώνεται μόνο μέσα στο 2019 με:

α) Προμήθεια ενός Κεντρικού Σταθμού ΜΕΘ με 6 παρακλίνια Monitors και 5 προβολέων οροφής χειρουργείου συνολικού κόστους 211.000 ευρώ

β) Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της ΩΡΛ Κλινικής, κόστους 40.138,80€,  της Ουρολογικής Κλινικής, κόστους 45.632,00€

γ) 50 νοσοκομειακές ηλεκτροκίνητες κλίνες (25% της δυναμικότητας του νοσοκομείου), κόστους 100.000€

δ) Τοποθέτηση εργοσπιρομετρίας καρδιοαναπνευστικής κόπωσης, κόστους 34.100€

ε) Εξασφάλιση χρηματοδότησης 250.000 € για αντικατάσταση του αξονικού τομογράφου με σύγχρονο 16 τομών

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου παρουσίασε τον προς διαβούλευση σχεδιασμό του Νοσοκομείου για την τριετία 2020-2022:

  1. Το 2020 το νοσοκομείο θα πρέπει να ολοκληρώσει  ήδη δρομολογημένες ενέργειες για  την εφαρμογή Νέου Σύγχρονου Αναπτυξιακού Οργανισμού που έχει εγκριθεί από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. και μεταξύ άλλων προβλέπει αύξηση των κλινών από 200 σε 260, διόρθωση προβληματικών σημείων Οργανισμού του 2012, αύξηση του αριθμού των Τμημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  2. Στην επόμενη τριετία παράλληλα με την υλοποίηση των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ανακαίνιση χειρουργείων και μαγειρείων του νοσοκομείου), θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης 3 εμβληματικών έργων που θα αλλάξουν πλήρως την εικόνα και τις δυνατότητες του νοσοκομείου και για τις οποίες έχουν γίνει ενέργειες για τη χρηματοδότηση τους: (1) Κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου 5.500 τετραγωνικών, (2) Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, (3) Εγκατάσταση πλήρους Συστήματος Δικτυακής Κάλυψης σε όλους του χώρους του Νοσοκομείου ύψους 200.000€. 
  3. Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων το Νοσοκομείο θα πρέπει να επιδιώξει: (1) Την οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας του Δήμου Αθηναίων με Κέντρο αναφοράς το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» και διασύνδεση του με τα Δημοτικά Ιατρεία. (2) Τη Δημιουργία Πάρκου Υγείας στον ευρύτερο χώρο της περιοχής πέριξ του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», (3) την ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του νοσοκομείου στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.
  4. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, την  εκμετάλλευση του Ιστορικού Αρχείου και τη λειτουργική διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ειδικά για την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Φαρμακολογίας και τη δημιουργία σχετικής Πανεπιστημιακής Κλινικής εντός του Νοσοκομείου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος κ. Μανόλης Καλαμπόκας ο οποίος μίλησε για την ανάγκη λειτουργικής διασύνδεσης των Δημοτικών Ιατρείων με το Νοσοκομείο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Μπέης εστίασε στην αναγκαιότητα για ακόμα μεγαλύτερη στήριξη του Νοσοκομείου από τη νέα Δημοτική Αρχή.

Ο καθηγητής κ. Κωσταντίνος Πάντος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών,  αφού εξήρε την άψογη συνεργασία ανάμεσα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη του Κέντρου Κλινικής Φαρμακολογίας, καθώς και τις προσπάθειες του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστή Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος κ. Αθανάσιου Τρίκα, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κέντρου στο νοσοκομείο πλέον πραγματοποιείται έλεγχος, καθώς και συστηματική παρακολούθηση των ασθενών με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, σε συνεργασία με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο.  Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του έργου, ο Διοικητής ευχαρίστησε για τη συνεργασία το προσωπικό του Νοσοκομείου που εργάστηκε σκληρά τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση του, καθώς και τα μέλη των τριών Διοικητικών Συμβουλίων στα οποία συμμετείχε, και διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλες εκείνες οι ενέργειες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και θωρακίζουν το ιστορικό Νοσοκομείο της Αθήνας από μελλοντικούς κινδύνους.

 

Ο Διοικητής

Χρήστος Βαράκης

 

 

*Επισυνάπτεται: