Στην Εφημερίδα «Αυτοδιοικητικό ΒΗΜΑ» (Οκτ-2022, Α.Φ. 32, σ. 2), η κ. Μαρίνα Γωνιωτάκη γράφει για το Γενικό Νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ»

· Τρίτη, 25 Οκτ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Εφημερίδα «Αυτοδιοικητικό ΒΗΜΑ» (Οκτ-2022, Α.Φ. 32, σ. 2),
η κ. Μαρίνα Γωνιωτάκη γράφει για το Γενικό Νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ»

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Το Νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ» ιδρύθηκε το 1836 ως ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης των πολιτών της Αθήνας. Εν συνεχεία, μετονομάστηκε σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Η ίδρυση του νοσοκομείου συνέπεσε χρονικά με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα και συνδέθηκε με γεγονότα της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του τόπου. Καθοριστική υπήρξε η προσφορά του νοσοκομείου σε δύσκολες χρονικές περιόδους, περιθάλποντας τραυματίες των βαλκανικών πολέμων, στηρίζοντας τους πρόσφυγες αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρέχοντας δωρεάν περίθαλψη, αλλά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, έχοντας στο δυναμικό του μεγάλες προσωπικότητες του ιατρικού κλάδου, αλλά και γενικότερα νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που με αυταπάρνηση προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους πολίτες που την έχουν ανάγκη.

Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε στο τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, όπου μετά τη συγχώνευση με το Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας (2013) συλλέγει περίπου 10.000 μονάδες Αίματος ετησίως από 150 ενεργούς συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών. Συμμετέχει σε στρατιωτικές και πολιτικές εξορμήσεις, που διοργανώνει το ΕΚΕΑ. Δίνει βοήθεια σε αίμα στο ΕΚΕΑ για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων της επικράτειας. Σε καθημερινή βάση δίνει μονάδες αίματος στο Γ.Κ.Α. (Γεννηματάς) για την κάλυψη των ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία. Καλύπτει με αίμα τις ανάγκες των αιμοδοτών των συλλόγων και, τέλος, παρέχει βοήθεια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας όταν αυτή ζητηθεί.

Προσπαθώντας να φανούμε αντάξιοι της ιστορικής και κοινωνικής προσφοράς του νοσοκομείου, και προκειμένου να προαγάγουμε την υγεία, διοργανώνουμε δράσεις τις οποίες στοχεύουμε να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε περαιτέρω στο μέλλον.

Μαρίνα Γωνιωτάκη, Μέλος Δ.Σ., Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Αυτοδιοικητικό ΒΗΜΑ», Οκτ-2022, Α.Φ. 32, σ. 2)

elpis_board_1