ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» λειτουργεί τακτικά και έκτακτα εξωτερικά ιατρεία και εξετάζονται σε αυτά 10.000 ασθενείς το χρόνο. Στελεχώνεται από την Υπεύθυνη Διευθύντρια, τη Διευθύντρια, μια Επιμελήτρια Α’, δυο Επιμελήτριες Β’, δυο Επικουρικούς Ιατρούς και τέσσερις ειδικευόμενους. Οι ειδικευόμενοι εκπαιδεύονται με κυκλική εναλλαγή τόσο στα εξωτερικά ιατρεία όσο και στο χειρουργείο.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Προσθίου Ημιμορίου - Καταρράκτη – Γλαυκώματος – Δακρυϊκής Συσκευής

Χειρουργούνται 1.500 ασθενείς το χρόνο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.

Εξυπηρετεί συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εισαγωγών και διαθέτη πλήρη εξοπλισμό: Σχισμοειδής λυχνία, βιομετρία, διαθλασίμετρα, φακόμετρο, ηλεκτρονικά οπτότυπα, yag laser.

 

Τμήμα Γλαυκώματος

Λειτουργεί καθημερινά με πλήρη εξοπλισμό: σχισμοειδή λυχνία, οπτότυπο, τονόμετρο, παχυμετρία, το νέο YAG LASER, το νέο ψηφιακό αναλυτή οπτικών πεδίων τύπου HUMPHREY.

    

Τμήμα Δακρυϊκής Συσκευής

Είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί στην Αττική, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, εξυπηρετώντας συνεχώς αυξανόμενο αριθμός ασθενών, με ένα χειρουργικό τραπέζι την εβδομάδα για την εγχείρηση ασκορρινοστομίας.

 

Τμήμα Παθολογίας Αμφιβληστροειδούς

Λειτουργεί καθημερινά πραγματοποιώντας φλουοραγγειογραφίες, ΟCT και Argon Laser.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δέσποινα Ανυφαντάκη, Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη

Φρύνη Ρήγα, Διευθύντρια

Ανθή Μπακούλη, Επιμελήτρια Α’

Ανθή Λεγάκη, Επιμελήτρια Α΄

Αλεξάνδρα Γκούντα, Επιμελήτρια Β΄

Χρηστός Οικονόμου, Επικουρικός Ιατρός 

Μαρία Δεττοράκη, Επικουρικός Ιατρός 

4 Ειδικευόμενοι

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φωτεινή Γκάμαρη, Προϊσταμένη 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σχισμοειδής λυχνίες, βιομετρία, διαθλασίμετρα, φακόμετρα, ηλεκτρονικά οπτότυπα, yag lasers, Argon Laser, ψηφιακη Φλουοροαγγειογραφια,  O.C.T., Παχυμετρια, Οπτικα Πεδία.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τ

213 20 39 164/208