ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του Νοσοκομειακού Φαρμακείου του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», είναι η παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών τόσο σε υπηρεσίες κλινικής Φαρμακευτικής και Τεχνολογίας, όσο και σε υπηρεσίες Οργάνωσης και Διοίκησης.

Χορηγεί φάρμακα με ατομική συνταγή, σε ηλεκτρονική σύνδεση με τις κλινικές, πού διαθέτουν  απόθεμα φαρμάκων καταγεγραμμένο ,εφαρμόζει δε  το σύστημα των εξατομικευμένων δόσεων για αγωγή  ενός 24ώρου.

Διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των σωστών φαρμάκων  την σωστή στιγμή, για την κάλυψη νοσηλευομένων ασθενών, επειγόντων περιστατικών, ασθενειών με σπάνια νοσήματα, αντικαρκινικών θεραπειών και φαρμάκων κλινικών δοκιμών ως ορίζεται.

Συνεργάζεται με την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, για την εξασφάλιση της κατάλληλης θεραπείας, με τελικό όφελος  την Προαγωγή Υγείας και θεραπείας προς όφελος των ασθενών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μπλέτσα Αποστολία, ΠΕ Φαρμακοποιός, Υπεύθυνη Φαρμακείου

Μητροφάνη Ακριβή, ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου

Πάππη Ρουμπίνη, Βοηθός Φαρμακείου

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

e

213 20 39 220, 213 20 39 248

f

213 20 39 211

em

parvanitis@elpis.gr