ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Λιπιδαιμικό Ιατρείο του Καρδιολογικού Τμήματος παρακολουθούνται ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διάφορες μορφές δυσλιπιδαιμίας. Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν κάποια μορφή αθηρωσκλήρωσης (στεφανιαία νόσο, περιφερική αρτηριοπάθεια κλπ), οπότε εφαρμόζονται μέτρα δευτερογενούς πρόληψης, είτε ασθενείς χωρίς γνωστή νόσο, οπότε αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης. Η αντιμετώπιση και η παρακολούθηση γίνονται σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενώ εφαρμόζονται και όλες οι νεότερες θεραπείες.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γεώργιος Μπλαζάκης, Επικουρικός Επιμελητής

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεώργιος Μπλαζάκης, Επικουρικός Επιμελητής

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φερενίκη Κοσμά, Νοσηλεύτρια

Μιρέλλα Παγούνα, Νοσηλεύτρια

Βιργινία Ευσταθίου, Νοσηλεύτρια

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκαρδιογράφος, Υπερηχοκαρδιογράφος

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Set of blue icons. Web, email, world, arrow, home. Each icon is unique.

213 20 39 204