Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΕΙ

Η εμπειρία του νοσηλευόμενου ασθενή επηρεάζει τον ίδιο και το περιβάλλον του, συνδέεται με την ποιότητα της κλινικής φροντίδας και το βαθμό επίτευξης ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, ενώ συνεισφέρει στην επιχειρησιακή λειτουργία του νοσοκομείου.

Με ποιο απλά λόγια, για εμάς στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», η γνώμη σας μετράει γιατί πιστεύουμε στην ανθρώπινη αξία, ενδιαφερόμαστε για την άποψή σας και επιζητούμε τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων.

Βοηθείστε μας να γίνουμε καλύτεροι, αξιολογώντας τις υπηρεσίες που παρέχουμε, με εύκολο και γρήγορο τρόπο στο kiosk (δίπλα από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών), αλλά και Διαδικτυακά πατήστε ΕΔΩ για να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο.

Μπορείτε, επίσης, να καταγράψετε τις εμπειρίες σας από τη χρήση των υπηρεσιών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παραχθεί πληροφόρηση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπληρώνοντας Ερωτηματολόγιο έρευνας που διενεργεί το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τίτλο «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας».

Πατήστε ΕΔΩ για να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο.

Μ