Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την προσέλευσή τους στα Εξωτερικά Ιατρεία.         

Σκοπός του Τμήματος είναι η άμεση, αποτελεσματική και ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.                                                                               

Στις αρμοδιότητές του Τμήματος συγκαταλέγονται:

  • η γραμματειακή υποστήριξη των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων, των Απογευματινών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών,
  • η τήρηση του αρχείου βιβλίων κίνησης Εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών,
  • η ρύθμιση της σειράς προσέλευσης και ο προγραμματισμός επανεξέτασης των πολιτών,
  • η χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία, προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες και μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους,
  • η είσπραξη των ανάλογων των παρεχόμενων υπηρεσιών εσόδων,
  • η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των υπηρεσιακών παραγόντων και η επικύρωση των αντιγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.         

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ανδριανοπούλου Ρεβέκκα, Προϊσταμένη,

Κρασσάς Ευστάθιος,

Ρήγα Ελένη,

Κατσούλια Δημητρούλα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τ

   213 20 39 197

   213 20 39 076

ε

​  randrian@elpis.gr