ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ & ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

  • Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με τον ΑΜΚΑ σου.
  • Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (άρθ. 33 του Ν. 4368/2016: έγκυες, παιδιά, χρόνιοι πάσχοντες, ανάπηροι, φιλοξενούμενοι σε δομές ψυχικής υγείας/εξαρτήσεων/φυλακών, παρέχοντες κοινωφελή εργασία, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, θύματα  οργανωμένου εγκλήματος/τρομοκρατίας) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας.
  • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών