Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Είναι υπεύθυνο για:

  • την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων,
  • την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων,
  • την τήρηση του αρχείου βαρδιών, πάσης φύσεως αδειών, εφημεριών, υπερωριών  όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και
  • το διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρηστίνα Πέρρου, Προϊσταμένη

Δέσποινα Εμμανουήλ

Αικατερίνη Ανδρέου

Μαρία Δούκα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τ

   213 20 39 105

   213 20 39 109

ε

​  prosopikoy@elpis.gr