Δελτίο Τύπου για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης του ΕΔΝΥΠΥ

· Δευτέρα, 15 Ιουλ 2019

λ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Κατάρτισης του ΕΔΝΥΠΥ με τίτλο  «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που πραγματοποιήθηκε στις  12 και  13 Ιουνίου 2019 στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ».

 

Στο Πρόγραμμα Κατάρτισης συμμετείχαν 41 άτομα από το προσωπικό της Ιατρικής και  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τόσο από το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», όσο και από τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, μέλη του ΕΔΝΥΠΥ.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν θέματα όπως:

  • Τι είναι Αγωγή και Προαγωγή Υγείας
  • Ποίοι οι στόχοι Αγωγής Υγείας
  • Η αξία των Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας
  • Τον τρόπο σχεδιασμού  καθώς  και τις δυσκολίες σχεδιασμού ενός προγράμματος Προαγωγής Υγείας
  • Τα είδη επικοινωνίας καθώς και τα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία
  • Βασικές αρχές Συμβουλευτικής και επικοινωνίας

 

Τέλος πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις, σχεδιασμού προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας με την ενεργή συμμετοχή όλων των παρευρισκόμενων.