Δελτίο Τύπου για την έρευνα του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ

· Κυριακή, 08 Σεπ 2019

λ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2019

Το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», διευκολύνοντας την έρευνα που διενεργεί το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τίτλο «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας», σας καλεί να συμπληρώσετε σχετικό Ερωτηματολόγιο (δείτε το σύνδεσμο παρακάτω).

Στο Ερωτηματολόγιο μπορείτε να καταγράψετε τις εμπειρίες σας από τη χρήση των υπηρεσιών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παραχθεί πληροφόρηση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στόχος της ερευνητικής προσπάθειας του ΕΚΔΔΑ είναι η αποτύπωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων δομών υγείας.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη, ενώ οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxdWVZNbsu2AJ2-7fpCLYW0h7IUmJIgZRDMZqZRI6-jwg_Sg/viewform