ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, όπου διενεργούνται περί τις 21.000 εξετάσεις, ετησίως. Το Εργαστήριο λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, και συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου. Έχει δε ως σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη διενέργεια μικροβιολογικών και ανοσολογικών εξετάσεων, εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, με σκοπό  την εργαστηριακή διάγνωση και θεραπεία των λοιμωδών νοσημάτων, την ανίχνευση νοσοκομειακών επιδημιών και την αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

Το Εργαστήριο έχει την δυνατότητα ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι των ακόλουθων μικροοργανισμών: Clostridium difficile, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Epstein-Barre, Treponema pallidum, Carbapenemase producing organism: OXA-48, KPC, VIM, NDM.

Πραγματοποιεί ταυτοποίηση μικροβίων και μυκήτων, αντιβιόγραμμα και αντιμυκητόγραμμα, ενώ διερευνά περαιτέρω την φαινοτυπική αντοχή στα αντιμικροβιακά με τη μέθοδο μικρο-αραιώσεων, της αντοχής πολύ-ανθεκτικών στελεχών στην κολιμυκίνη, για την στοχευμένη θεραπεία νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών.

Προβλέπεται για το εγγύς μέλλον η ανίχνευση ιών και στρεπτοκόκκων σε ρινικό και φαρυγγικό επίχρισμα για ταχεία διαφορική διάγνωση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Συνεργάζεται με τα κέντρα αναφοράς ειδικών λοιμογόνων και παρασίτων.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεωργέτα Παρβουλέσκου, Διευθύντρια, Βιοπαθολόγος, Προϊσταμένη Βιοπαθολογικού Τμήματος

 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αντωνία Τρουποσκούφη, Αρετή Μαλιγιάννη, Ελένη Κολοβού

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

213 20 39 290/013

microbiology@elpis.gr