Ανοιχτή Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" 2020-2022

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», στο πλαίσιο διαμόρφωσης του νέου στρατηγικού-επιχειρησιακού σχεδιασμού του Νοσοκομείου για την τριετία 2020-2022  

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε ανοιχτή διαβούλευση με θέμα:

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2020-2022

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα παρουσιάσει και σύντομο Απολογισμό της τριετίας 2017-2019.     

 

 

Ο Διοικητής

Χρήστος Βαράκης