18 Απριλίου 2024: Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών

· Τρίτη, 16 Απρ 2024

Στις 18 Απριλίου 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών, καθιέρωσε αυτή την ημέρα ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Η Χάρτα διακηρύσσει δεκατέσσερα(14) θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία προτάθηκαν το 2002 από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών (Active Citizenship Network- ACN) μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, με στόχο την εγγύηση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας για όλους τους πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθ. 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01).

Η Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
υποστηρίζουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ασθενών
και προασπίζουμε τα δικαιώματά τους!

 

PATIENTS_RIGHTS_FLYER_DEC-2022.jpg      PATIENTS_RIGHTS_FLYER_2024_p_1.jpg   PATIENTS_RIGHTS_FLYER_2024_p_2.jpg