ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του Υπερτασικού Ιατρείου του Καρδιολογικού Τμήματος είναι: α) η διαγνωστική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης σε κλινικό, εργαστηριακό και παρακλινικό επίπεδο, β) η διερεύνηση των επιπλοκών της υπέρτασης στα όργανα στόχους, γ) η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές και δ) η προσθήκη αντιυπερτασικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κωνσταντίνος Ευδωρίδης, Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Βανέσα Τζάμου, Συνεργάτης Κλινικής

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ευμορφίλη Συμεωνίδη, Υπεύθυνη Τ.Ε.Ι.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3 Holter πιέσεως, ΗΚΓράφος, Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Set of blue icons. Web, email, world, arrow, home. Each icon is unique.

213 20 39 204