ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο τακτικό Καρδιολογικό Ιατρείο παρακολουθείται η πορεία των ασθενών που έχουν νοσηλευθεί στο Καρδιολογικό Τμήμα, ενώ επίσης προσέρχονται εξωτερικοί ασθενείς όπου αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των καρδιολογικών παθήσεων και παραπέμπονται στα Ειδικά Ιατρεία για περαιτέρω αντιμετώπιση ή εισάγονται στην Καρδιολογική Κλινική.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αθανάσιος Πασχάλης, Διευθυντής

Παναγιώτης Τόλιος, Επικουρικός Επιμελητής

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ευμορφίλη Συμεωνίδη, Υπεύθυνη Τ.Ε.Ι.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ηλεκτροκαρδιογράφος, Απινιδωτής

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Set of blue icons. Web, email, world, arrow, home. Each icon is unique.

 213 20 39 204