ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Χειρουργικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» είναι άρτια εξοπλισμένο και οργανωμένο, διαθέτοντας άριστο  ιατρικό προσωπικό που εκπαιδεύεται συνεχώς στις πρόσφατες, καινοτόμες και εξελιγμένες χειρουργικές τεχνικές, καθώς και  νοσηλευτικό προσωπικό με εμπειρία στην χειρουργική νοσηλεία και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη φροντίδα των ασθενών.

Το Τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής. Πραγματοποιεί περίπου 900 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως  (συμβατικές και λαπαροσκοπικές).

Διαθέτει 50 κλίνες και νοσηλεύει ασθενείς με πάσης φύσεως χειρουργική παθολογία, εκτελώντας  όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων, έχοντας τη δυνατότητα να αποκαθιστά χειρουργικές παθήσεις λαπαροσκοπικά ευρέως φάσματος. Ειδικότερα, εκτελεί λαπαροσκοπικά τις ακόλουθες επεμβάσεις: Χολοκυστεκτομή, Σκωληκοειδεκτομή, Αποκατάσταση Βουβωνοκηλών-Ομφαλοκηλών-Κοιλιοκηλών και Κολεκτομές. 

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εξετάζονται περίπου 3.000 ασθενείς ετησίως ενώ στα Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία 11.000 ασθενείς ετησίως.

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Δημήτριος Παπουτσάς MD,PhD,  Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Γεώργιος Ράλλης MD,PhD, MSc, Διευθυντής

Παναγιώτης Στρατηγός MD,PhD, Διευθυντής

Χρήστος Χλόπτσιος, Διευθυντής

Διονύσιος Κατσαούνης, Επιμελητής Επικουρικός

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δέσποινα Πεσσιρίδου, Υπεύθυνη

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  • Ηλεκτροκαρδιογράφος
  • Πρωκτοσκόπιο
  • Monitor Ζωτικών σημείων
  • Λαπαροσκοπικός Πύργος (2)
  • Σετ πολλαπλών Λαπαροσκοπικών Εργαλείων (2)
  • Διαθερμία Υπερήχων και Ηλεκτροσυγκόλλησης Αγγείων

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

t

213 20 39 282/283/284

f

213 20 39 145

e

dpapoutsas@elpis.gr