10 Οκτωβρίου 2023: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

· Monday, 09 Oct 2023

10 Οκτωβρίου 2023: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO), με αφορμή την 10η Οκτωβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας #WorldMentalHealthDay, συστήνει τη συστράτευση ανθρώπων και κοινοτήτων στην εκστρατεία

«Η ψυχική υγεία είναι παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα»

για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση δράσεων που προάγουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία όλων ως παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα.

Όλοι οι άνθρωποι, όπου κι αν κατοικούν, έχουν δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της προστασίας από κινδύνους ψυχικής υγείας, της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα και της ανεξαρτησίας με ένταξη στην κοινότητα. Η καλή ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία και ευημερία των ανθρώπων.

Ωστόσο, ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως ζει με παθήσεις ψυχικής υγείας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σωματική του υγεία, την ευημερία του, τον τρόπο σύνδεσης με τους άλλους και τα μέσα διαβίωσής του. Οι συνθήκες ψυχικής υγείας επηρεάζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εφήβων και νέων. Κι ενώ η ύπαρξη μιας πάθησης ψυχικής υγείας δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί λόγο αποκλεισμού ή στέρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, παγκοσμίως, συνεχίζουν να βιώνουν ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους, όπως είναι ο αποκλεισμός από την κοινοτική ζωή, οι διακρίσεις, η απουσία πρόσβασης στην φροντίδα ή η παροχή κακής φροντίδας ψυχικής υγείας.