Διαθερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

· Wednesday, 17 Jul 2019

Λ

Διαθερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας

στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», και συγκεκριμένα στην Καρδιολογική Κλινική, υπό την Διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιου Τρίκα, επέμβαση διαδερμικής σύγκλεισης μεσοκολπικής επικοινωνίας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της κλινικής με τη συμμετοχή του Διευθυντή, του κ. Παύλου Στουγιάννου (Υπευθύνου του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου), του κ. Παναγιώτη Τόλιου, του κ. Κων/νου Ευδωρίδη (Υπευθύνου του Υπερηχοκαρδιογραφικού Εργαστηρίου), του κ. Λεωνίδα Κόκκινου (Διευθυντή του Αναισθησιολογικού τμήματος) καθώς και του λοιπού προσωπικού του εργαστηρίου (νοσηλευτών και τεχνολόγων). Η συγκεκριμένη επέμβαση έγινε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο «Η ΕΛΠΙΣ», σε ασθενή 72 ετών με ιστορικό μεσοκολπικής επικοινωνίας η οποία είχε οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας και απαιτούσε άμεση επέμβαση. Η σύγκλειση της συγκεκριμένης επικοινωνίας διενεργήθηκε διαδερμικά με καθετηριασμό της καρδιάς και απέτρεψε την χειρουργική επέμβαση η οποία παλαιότερα θα αποτελούσε τη συνήθη αντιμετώπιση.

Με την υποστήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά και του συνόλου του Ιατρικού, του παραϊατρικού προσωπικού της κλινικής, αλλά και του Νοσοκομείου μας, ευελπιστούμε στη διενέργεια όλο και περισσότερων τέτοιων επεμβάσεων και γενικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κλινικής μας, με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων και υψηλοτέρου επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας.

 

ΤΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MD, PhD, FESC, FACC

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»