ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» είναι πλήρως στελεχωμένο από άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο εξοπλισμός του τμήματός είναι υψηλού επιπέδου τόσο στα εξωτερικά ιατρεία όσο και στα χειρουργεία, έτσι ώστε το επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς με Ουρολογικά προβλήματα να είναι σε ανώτατα επίπεδα. Διαθέτει 30 κλίνες, με τις τακτικές εισαγωγές ασθενών να ανέρχονται στις 2.015 ετησίως, με μέσο όρο νοσηλείας τις 3 ημέρες. Το ιατρικό προσωπικό της απαρτίζεται από 11 ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό από 9 νοσηλευτές.

 

Διαθέτει εξωτερικό ιατρείο ελέγχου προστάτη, νεοπλασιών ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού και γεννητικού  συστήματος ανδρός, ανδρολογικό ιατρείο και ακράτειας ούρων. Επίσης λειτουργεί τμήμα ουροδυναμικού ελέγχου και διορθικού υπερήχου-βιοψιών προστάτη.

 

Στο Τμήμα αντιμετωπίζεται όλο το εύρος των ουρολογικών παθήσεων και εκτελούνται σχεδόν όλες οι ουρολογικές επεμβάσεις. Ειδικότερα, εκτελούνται ριζικές προστατεκτομές, ριζικές κυστεοπροστατεκτομές με ορθότοπες νεοκύστεις, διουρηθρικές επεμβάσεις προστάτη με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό TURIS, ενδοσκοπικές επεμβάσεις αντιμετώπισης λιθίασης ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού με laser, καθώς και επεμβάσεις ουρογυναικολογίας (τοποθέτηση ταινιών ελεύθερης τάσης για ακράτεια προσπαθείας καθώς και αντιμετώπιση με μεγάλη επιτυχία κυστεοκηλών και ορθοκηλών με τοποθέτηση πλεγμάτων).

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεώργιος Τόμπρος, Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γεράσιμος Κολλαΐτης, Διευθυντής

Δημήτριος ΖαγγίλαςΕπιμελητής Α΄ 

Γεώργιος ΜακρήςΕπιμελητής Β΄ 

Γρηγόριος Θεοδωρόπουλος, Επιμελητής, Επικουρικός

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεωργία Βάλαρη, Προϊσταμένη
 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Διορθικός υπερηχοτομογράφος
  • Μονάδα ουροδυναμικού ελέγχου
  • Μηχάνημα κρουστικών κυμάτων για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας
  • Μηχάνημα laser λιθοτριψίας
  • Διπολική διαθερμία TURIS

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

t

213 20 39 020, 213 20 39 161

213 20 39 162