Πίνακες Μοριοδότησης υποψηφίων Ιατρών και Επιτυχόντων του Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" μετά τη διεξαγωγή συνέντευξης από το Αρμόδιο Συμβούλιο του Νοσοκομείου

Νέοι Πίνακες για τη θέση Αιματολογίας - Δευτέρα 19 Φεβ 2024