Παρουσίαση Πεπραγμένων 10-ετίας του Τμήματος Πληροφορικής

· Tuesday, 06 Jun 2023

Στις 25 Μαΐου 2023, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης της τελευταίας 10-ετίας με θέμα: 

" Η Οργάνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και η Μετάβαση στον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου".

Στη παρουσίαση έγινε αναφορά στις εξής ενότητες :

  • Πάγιες υποχρεώσεις του Τμήματος Πληροφορικής - Εγκατεστημένος Εξοπλισμός,
  • Έργα Αναβάθμισης στις Υλικό-Τεχνικές Υποδομές,
  • Έργα Αναβάθμισης στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα,
  • Έργα Εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου,
  • Στόχοι Υλοποίησης έργων επόμενων ετών.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ.