Διημερίδα ΕΔΝΥΠΥ: "Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας"

12 & 13 Ιουνίου 2019 στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

 

1

 

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.  στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο:

«Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»

Στόχος της διημερίδας είναι η  εκπαίδευση:

  • Στην  Πρωτοβάθμια φροντίδα και προαγωγή υγείας
  • Στον σχεδιασμό Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα
  • Στις παρεμβάσεις για αλλαγή συμπεριφοράς των ασθενών με σκοπό τη διακοπή καπνίσματος, την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της διατροφής, τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου και των καρδιαγγειακών παθήσεων και την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης στις  χρόνιες ασθένειες.

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΚΗΣ

 

                                                                            

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»                                                            

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ: Δημητσάνας 7                                                                                                       

ΑΘΗΝΑ 115 22                                                                                                                  

ΤΗΛ:2132039000