Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Η ΕΛΠΙΣ"

  • Παναρέτου Ελευθέριος, Πρόεδρος.
  • Καλαντζή Βασιλική, Αντιπρόεδρος.
  • Αλατσάκη Λαμπρινή, Γενική Γραμματέας.
  • Φασουλάκης Μύρων, Αναπληρωτής Γραμματέας.
  • Τσαμιασώτου Φρόσω, Ταμίας.
  • Χριστοφορίδου Μαργαρίτα, Μέλος.
  • Αγιαννίτου Αικατερίνη, Μέλος.
  • Χαραλαμπίδης Νικόλαος, Μέλος.
  • Καραγκούνης Παναγιώτης, Μέλος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2132039120