Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" - ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

 

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητάς τους μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 125