Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 125
E-mail : patient_rights_office@elpis.gr