Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Το Νοσοκομείο "Η ΕΛΠΙΣ" το πρώτο Γενικό Νοσοκομείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1842, συνεχίζοντας την παράδοση της ορθής και ενίοτε πρωτοποριακής αντιμετώπισης των ασθενών, εγκαινιάζει τη λειτουργία των Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων.
Οι ασθενείς που απολαμβάνουν την ιατρική φροντίδα του Νοσοκομείου μας, είναι βέβαιο ότι αισθάνονται ασφαλείς από την ικανότητα του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού μας. Ο απαιτούμενος εργαστηριακός έλεγχος ολοκληρώνεται γρήγορα με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει το Νοσοκομείο.
Προπάντων όμως οι επισκέπτες του Νοσοκομείου νιώθουν την ανθρώπινη θαλπωρή από την άμεση επικοινωνία των εργαζομένων μαζί τους, ώστε να το αισθάνονται σαν οικείο περιβάλλον κάτι που έχει μεγάλη ανάγκη ο μοναχικός άνθρωπος του 21ου αιώνα